2 6 opacity
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
follow1

Tjänster

 • Löpande redovisning och avstämningar
 • Momsdeklarationer
 • Skattedeklarationer arbetsgivare
 • Löneadministrering
 • Fakturering
 • Bokslut
 • Årsredovisningar
 • Deklarationer
 • Skatteberäkningar och planeringar
 • Skattefrågor
 • Indrivningsärenden
 • Försäkringsfrågor
 • Utredningar i skatteärenden – överklaganden
 • Testamenten
 • Bodelningar och arvsskiften
 • Gåvobrev
 • Avtal köp och försäljning mm
 • Hyresavtal
 • Utskiftning
 • Tvister

Utöver dessa frågor förekommer en mängd frågor av ekonomisk eller administrativ art som vi hanterar.