2 6 opacity
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
follow1

Samlad erfarenhet
och kunskap

hem01Kärnan i vår verksamhet är redovisning. Vårt jobb är att hjälpa bolag och privatpersoner med ekonomiska och administrativa tjänster.

Till rätt pris, tryggt och professionellt. När det gäller lösningar och förslag i varje uppdrag är vi kreativa. Här är vår mångåriga erfarenhet viktig. Men vi har också en rad andra tjänster. Som kund är det värdefullt att ha tillgång till samlad kompetens.

Vi löser alla
dina frågor!

hem02
Deklarationer, bokföring, bokslut, skatteplanering, momser, löner, fakturering … Du väljer det du har behov av.
Men ibland kan man behöva mycket mer, oväntade saker händer; Testamenten, arvsskiften, bodelningar, gåvobrev, försäkringar, tvister. Vi klarar mycket och nästan allt. Vi har även ett utbrett nätverk med revisorer och advokater som vi jobbar med regelbundet.

Hjälp att komma
igång med företaget?

hem03
Vi gör alltid en förutsättningslös diskussion om företagsformer och övriga små och stora frågor.

Vare sig det kräver lång eller kortare planering.

Vår filosofi?

hem04
Den är enkel – kundens behov är alltid i fokus.

Vi finns för våra kunder, inte tvärtom. Därför är vi alltid tillgängliga, på mail och oftast på telefon. Vi vill skapa förtroende och intresse – bokföring är inte bara ”siffror”.

Rätt beslut med bokföringen som grund ger stora besparingar för ägaren. Vi ger sansade råd – utan överdrifter.

Kvalitet är bättre
än kvantitet

hem05
Detta håller vi envist fast vid. Hos oss försvinner du inte i mängden – vi tar oss tid utan att det kostar mer.

Positiva omdömen från återkommande kunder visar att vårt sätt att arbeta är uppskattat. Många tycker det är bra att vi finns!